Den Selvejende institution

 

 

 

 

 

 

 Bestyrelsen
For Den Selvejende Institution
Aulum Hjemmeværnsgård

Hjemmeværnsgårdens historie:

Aulum Hjemmeværnsgården har gennem mange år dannet rammen om mange kulturelle og private arrangementer.
Den har i rigtig mange år været ejet af hjemmeværnet, der har stået for udlejning både til eget og andre formål.
I 2012 blev huset blev overtaget af Aulum Revy og Amatørteaterforening (Ara) og Aulum musikforening.
Huset var godt kendt af Ara der har afholdt revy og dilettant der siden 1986.
Ara var desuden meget glad for at få en fast base til at opbevare kulisser og kostumer.
Ønsket var at bevare Hjemmeværnsgården som et samlingssted og base.
Der blev i 2013 nedsat et forretningsudvalg, og efterfølgende, blev der udpeget en bestyrelse, der står for den daglige drift og vedligeholdelse.
Bestyrelsen gik straks i gang med at lægge en renoveringsplan, som er blevet udført i det tempo som økonomien har tilladt det.

Status april 2017
Sal og gangareal er frisket op med maling.
Nyt inventar indkøbt.
Facaden er malet og der er opsat tagrender og lys i udhæng.
Oliefyret er skrottet og der er etableret nyt anlæg tilsluttet Aulum fjernvarme.
Den lille sal er delt op i et mødelokale og et depotrum til revyen.
Hjemmeværnsgården har fået navneændring til ”Forsamlingshuset Aulum Hjemmeværnsgård”
Der er etableret en seniorklub som mødes en gang i ugen (tirsdag formiddag), til social samvær og tager sig af forefaldende arbejde og rengøring. Hvis man har lyst til at deltage i seniorklubben kan der rettes henvendelse til Arnold Rasmussen 22 22 53 07.

2017    Året hvor vi fik gennemført projektet “Bedre lyd for de svagt hørende”
Der er opsat anlæg med 4 stk.  450 vat højtalere.
Teleslynge  i salen,
4 stk. trådløse mikrofoner.
Projektor til billed/ film fremvisning

2018  Året hvor vi fil opsat nyt loft og led belysning

 

Fremtidsønsker Nyt indgangsparti og gårdhavemiljø foran. Nyt gulv i salen. Nye toiletter samt et handicaptoilet. Udvendig isolering af hele bygningen.