Forsamlingshuset
      Aulum Hjemmeværnsgård

Fmd:      Morten Beier               Tlf. 50493764
Mail:      Morten.beier@mail.dk

N.fmd:   Thøge S Jensen          Tlf. 53385354
Mail:      mail@thoger.net

Sekr:       Mads Berg                   Tlf. 20118711
Mail:      Madsberg@berg.mail.dk              

Kass:      Flemming Egebjerg Lind   Tlf. 22447211
Mail:      flemmingegebjerglind@gmail.com
Mld:       Niels Chr. Nørgård     Tlf. 21972127
Mail:      Fonager-norgaard@post.tele.dk