Hvem kan leje

HVEM KAN LEJE LOKALER

For at kunne leje gården skal man være over 25 år.  Lejeren skal være til stede under hele festen / brug af “gården”.
Ved afholdelse af arrangementer med offentlig adgang, er det lejerens ansvar at indhente eventuel ”lejlighedsbevilling” og foretage anmeldelse til KODA m.m.

Hvad koster det ?
Tryk her

Hvordan laves aftalen?

Der udfærdiges en lejekontrakt for det ønskede arrangement. Kontrakten er først bindende for “forsamlingshuset”,når den er underskrevet af begge parter SAMT at der er indbetalt et beløb svarende til lokalelejen plus depositum.
Senest 14 dage efter afholdelse af arrangementet foretages slutafregning for lejen. Herunder, kontraktbrud, manglende rengøring, ødelagt inventar.m.m. ude som inde.
Hvis der dagen efter, om morgen forefindes flasker / affald udenfor huset, vil man ikke kunne forvente at får depositum tilbage .