Betingelser for at kunne leje lokalerne

Betingelser – Krontrakt – Priser

Betingelser

For at kunne leje gården skal man Lejeren skal være til stede under festen / brug af “gården” være Ved afholderlser af arrangementer over 25 år. 

Ved afholdelse af arrangementer med offentlig adgang, er det lejerens ansvar at indhente eventuel “lejlighedsbevilling” og foretage anmeldelse til KODA m.m.

lejeKontrakt

Der udfærdiges en lejekontrakt for det ønskede arrangement. Kontrakten er først bindende, når den er underskrevet af begge parter SAMT, at der er indbetalt et beløb svarende til lokalelejen plus depositum. 

Senest 14 dage efter afholdelse af arrangementet foretages slutafregning for lejen. Herunder, kontraktbrud, manglende rengøring, ødelagt inventar m.m. ude som inde.

Hvis der dagen efter, om morgen forefindes flasker / affald udenfor huset, vil man ikke kunne forvente at får depositum tilbage .Priser

Lejen udgør 2.000,-kr pr døgn.

For arrangementer hvor gæsterne hovedsagelige består af unge under 25 år, udgør leje 3.000,- kr. pr døgn