Udlejeren udfærdige en lejekontrakt for det ønskede arrangement. Kontrakten er først bindende for “forsamlingshuset”,når den er underskrevet af begge parter SAMT at der er indbetalt et beløb svarende til lokalelejen plus  depositum.I tilfælde af afbestilling gælder følgende regler for tilbagebetaling af depositum: Afbestilling indtil 3 måneder før fastsat dato medfører tilbagebetaling af depositum minus 10%. Afbestilling under 3 måneder før fastsat dato medfører tilbagebetaling af depositum minus 50%. Afbestilling mindre end 1 måned før fastsat dato medfører ingen tilbagebetaling. Senest 14 dage efter arrangementet foretages slutafregning for lejen. Herunder kontraktbrud, manglende rengøring eller ødelagt inventar.m.m. ude som inde.

Lejekontrakt for forsamlingshuset